Technické parametry

 

Ekopanely vyrábíme ve dvou tloušťkách, 40 a 60 mm.

Délku ekopanelu pro vás připravíme na míru, v rozmezí od 1200 do 3200 mm .

Není zde údaj, který vás zajímá? Obraťte se prosím na nás. Rádi vám poradíme.

 

EKOPANEL E60

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis
rozměry: tloušťka
šířka
délka
58 (tolerance +2mm)
1200
1200 – 3200
mm
mm
mm
plošná průměrná hmotnost 22 kg/m²
objemová průměrná hmotnost 379 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti: λ 0,099 W/(m.K) ČSN EN 13986,
EN 12664, EN 10456
koeficient difúzního odporu: μ 9,7 ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B
(23 °C, 0/85 % relativní vlhkosti)
reakce na oheň: kategorie E ČSN EN 13986, EN 13501-1
stanovení volných těkavých
organických látek (TVOC)
A+ ČSN EN ISO 16000-10

 

EKOPANEL E40

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis
rozměry: tloušťka
šířka
délka
38 (tolerance +2mm)
800
1200 – 3200
mm
mm
mm
plošná průměrná hmotnost 17 kg/m²
objemová průměrná hmotnost 379 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti: λ 0,099 W/(m.K) ČSN EN 13986, EN 12664,
EN 10456
koeficient difúzního odporu: μ 9,7 ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B
(23 °C, 0/85 % relativní vlhkosti)
reakce na oheň: kategorie E ČSN EN 13986, EN 13501-1
stanovení volných těkavých
organických látek (TVOC)
A+ ČSN EN ISO 16000-10

 

Akustika

 • akustický útlum příčky E1: 33 dB
 • akustický útlum příčky E2: 39 dB
 • akustický útlum příčky E2 I: 40 dB
 • akustický útlum příčky E2 A: 43 dB
 • akustický útlum obvodové stěny EKO3: min. 51 dB

Požární odolnost

 • příčka jednoduchá E1: EI 30 DP3
 • příčka nosná E2 N: REI 45 DP3
 • obvodová stěna EKO3: REI 45 DP3
 • podhled/šikmina EKO1 E40: REI 30 DP3
 • podhled/šikmina EKO1 E60: REI 45 DP3
 • obklad ekopanely nosné dřevěné konstrukce REI 45 DP3
 • hustota tepelného toku na povrchu je max. do 6 kW/m² při emisivitě 1,0