cz  |   en  |   de  |   fr  |   it  |   pl  |   tr  |   ru  |   es

Technické parametry

 

Ekopanely vyrábíme ve dvou tloušťkách, 40 a 60 mm.

Délku ekopanelu pro vás připravíme na míru, v rozmezí od 1200 do 3200 mm .

Není zde údaj, který vás zajímá? Obraťte se prosím na nás. Rádi vám poradíme.

 

EKOPANEL E60

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis
rozměry: tloušťka

šířka

délka

58

1200, 800

1200 – 3200

mm

mm

mm

plošná průměrná hmotnost 22 kg/m2
objemová průměrná hmotnost 379 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti: λ 0,099 W/(m.K) ČSN EN 13986,
EN 12664, EN 10456
koeficient difúzního odporu: μ 9,7 ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B
(23 °C, 0/85 % relativní vlhkosti)
reakce na oheň: kategorie E ČSN EN 13986, EN 13501-1
stanovení volných těkavých organických látek (VOC) A+ ČSN EN ISO 16000-10

 

EKOPANEL E40

Popis Hodnota Jednotka Právní předpis
rozměry: tloušťka

šířka

délka

38

800

1200 – 3200

mm

mm

mm

plošná průměrná hmotnost 16 kg/m2
objemová průměrná hmotnost 379 kg/m3
součinitel tepelné vodivosti: λ 0,099 W/(m.K) ČSN EN 13986, EN 12664,
EN 10456
koeficient difúzního odporu: μ 9,7 ČSN EN 13986, EN ISO 12572 B
(23 °C, 0/85 % relativní vlhkosti)
reakce na oheň: kategorie E ČSN EN 13986, EN 13501-1
stanovení volných těkavých organických látek (VOC) A+ ČSN EN ISO 16000-10

 

Akustika

  • akustický útlum příčky E1: 33 dB
  • akustický útlum příčky E2: 39 dB
  • akustický útlum příčky E2 A: 43 dB

Požární odolnost

  • příčka jednoduchá EI 30 D3
  • podhled 45 min (EI 45 D3)
  • obklad ekopanely nosné dřevěné konstrukce REI 45
  • hustota tepelného toku na povrchu je max. do 6 kW/m² při emisivitě 1,0