cz  |   en  |   de  |   fr  |   it  |   pl  |   tr  |   ru  |   es

Systémová řešení

 

Systémová řešení za použití ekopanelu

Ekopanel je určen k realizaci veškerých typů dřevostaveb (nízkoenergetické, pasivní, nulové i aktivní domy).
Systémová řešení Ekopanelu musí být správně použita především s ohledem na požadovanou kvalitu a funkčnost stavby.

 

Sendvičové konstrukce stěn při stavbě domu

Předpokladem je dřevěná rámová nosná konstrukce stěn z KVH hranolů profilu 140/60mm ukotvená k základové desce.

Standardní obvodová stěna EKO3 se skládá z první vnější vrstvy ekopanelů a k ní přikotvené dřevovláknité desky, ze strany interiéru vložené tepelné izolace mezi sloupky konstrukce, druhé celistvé izolační vrstvy ekopanelů, instalační mezery a třetí vrstvy ekopanelů.

Takto vytvořený sendvič při tloušťce izolace min. 140 mm splňuje požadavky nízkoenergetického domu a je difúzně otevřený. Splňuje také požadavek požární odolnosti 45 minut dle vyhlášky č. 23/2008 pro 1.NP.

Panelový stavební systém s jednoduchým kotvením a spojováním zaručuje nenáročnost a vysokou rychlost výstavby těchto obvodových stěn.

Další výhodou této konstrukce stěn jsou tepelně-izolační schopnosti ekopanelů, které pomáhají celoplošně překrývat tepelné mosty způsobené dřevěnou nosnou konstrukcí, kotvením anebo nesouvislou vrstvou tepelné izolace. Akumulační schopnost ekopanelů použitých v obvodových stěnách stabilizuje teplotu interiéru objektu v letních měsících a snižuje náklady na vytápění v zimním období.

 

Systémové řešení příček

Díky vysoké mechanické odolnosti a pevnosti slaměné desky není nutné zbudovat nosnou konstrukci příčky, tím uspoříte až 15% nákladů na materiál. Ekopanely je možné objednat již upravené na potřebnou délku (výšku) dle rozměrů kostrukce, a tím nevzniká potřeba krácení materiálu a dořezávání. Toto vše a velmi jednoduchý systém kotvení a spojování ekopanelů zaručuje nenáročnost a především vysokou rychlost výstavby příčky uvnitř domu či dřevostavby.
Ekopanel můžeme dodat až v délce 3200mm. Realizace příčky je možná svépomocí, poradíme vám.

 

Příčka E1

Příčka E1 je samonosná jednoduchá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb. Tato příčka je složena z jedné vrstvy ekopanelů v tloušťce 60mm a je vhodná pro lehké zástěny, oddělení šatny nebo prostoru pod schody, do koupelen (oddělení záchodu, sprchového koutu) anebo do kuchyní (přetažení stěny k lince).

 

Příčka E2

Příčka E2 je samonosná dvojitá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb. Tato příčka je složena ze dvou vrstev ekopanelů v celkové tloušťce 120mm. Je vhodná pro místa, kde není třeba vést elektroinstalace a TZB rozvody. Dále je možné použití tam, kde je nižší požadavek na zvukovou těsnost (komora, spíž, šatna, prostor pod schody).

 

Příčka E2 I

Příčka E2 I je instalační samonosná dvojitá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb. Tato příčka je složena ze dvou vrstev ekopanelů a dřevěného roštu s instalační mezerou v celkové tloušťce od 145mm. Vhodné použítí je v místech, kde vzniká potřeba vést především elektroinstalace a TZB rozvody (šířku instalačního prostoru nutno zohlednit podle vedení). Tato příčka může rozdělovat kterékoliv místnosti v objektu (chodba, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, …).

 

Příčka E2 A

Příčka E2 A je akustická samonosná dvojitá příčka bez povrchové úpravy pro nenosné účely k trvalému zabudování do staveb. Tato příčka je složena ze dvou vrstev ekopanelů, dřevěného roštu a akustické izolace v celkové tloušťce od 120+x mm (x mm je tloušťka zvolené akustické izolace umístěné v roštu). Vhodné použití příčky je v místech s vyšším požadavkem na zvukovou těsnost (ložnice, koupelna, dětský pokoj,…). Ve skladbě příčky E2 A je možné vést elektroinstalace a případně TZB rozvody.

 

Příčka E2 N

Příčka E2 N je vnitřní nosná dvojitá příčka bez povrchové úpravy pro nosné účely a zavětrování stavby k trvalému zabudování do staveb. Tato příčka je složena z nosné konstrukce z KVH hranolů profilu 120/60mm (dle statického výpočtu), tepelné izolace a opláštění z obou stran ekopanely. Celková tloušťka vnitřní nosné stěny je 240mm. Použití této příčky je pro přenesení zatížení ze střechy do základové konstrukce, uložení stropních nosníků pro druhé nadzemní podlaží a pro zavětrování stavby.

 

Podhledy a šikminy podkroví novostaveb

Jde o vnitřní jednoduché opláštění stropu a šikmin bez povrchové úpravy k trvalému zabudování do domů či dřevostaveb.

Pokud jsou vazba a stropní nosníky domu v osové vzdálenosti do 800mm a v rovině, je možné montovat ekopanely přímo na ně. V opačném případě vyrovnáním a připevněním dřevěného roštu na nosníky se rychle připraví požadovaný podklad v rastru á 800mm pro aplikaci ekopanelů.

Akumulace tepla je zásadní předností, díky které jsou ekopanely ideálním materiálem pro aplikaci podhledu v podkrovních prostorech.

V létě si místnost udrží chlad získaný v noci až do večerních hodin. V zimě naopak místnost přes den naakumuluje teplo získané vytápěním a toto teplo si udrží až do rána. Tento mechanizmus udržuje v podkrovních místnostech stabilní teplotu bez větších výkyvů.

 

Podkrovní místnosti při stavbě domu

Akumulační schopnost slaměného panelu je využívána v zimě i v létě, a přispívá ke snížení nákladů na vytápění a předchází přehřívání podkroví.

Teplotní amplituda u ekopanelů má zpoždění 11,8 hodin, tj. teplo proniká do prostoru dřevostavby nebo domu s tímto zpožděním. V létě se tedy dům do rána „nachladí“ a chlad si udrží až do večera. V zimě naopak dům přes den naakumuluje teplo získané vytápěním a toto teplo si udrží až do rána, i když se přestane topit ve večerních hodinách.

Ekopanely svými izolačními schopnostmi a celoplošnou aplikací pomáhají překrývat tepelné mosty v konstrukci.

 

Konstrukce podlah

Podlaha z ekopanelu je ihned po svém položení suchá a pochůzná, bez nutnosti dalších úprav (finálně je třeba na ekopanel položit například dřevotřískovou desku, která zabrání degradaci povrchové papírové úpravy) a to i při kladení ekopanelu na stropnice.

Hmotnost této podlahy je podstatně nižší než jakákoliv mokrá varianta (beton, anhydrit).

Díky snadnému opracování ekopanelu pomocí běžného ručního nářadí a kotvení na konstrukci vruty je zbudování podlahy z ekopanelů snadné a rychlé.

Nabízíme možnost objednat si ekopanely již upravené na potřebnou délku, a tím minimalizovat odpad, snížit náklady a zvýšit rychlost výstavby. Při realizaci podlahy uvnitř domu je ovšem nutné uvážit způsob zatěžování takto vytvořené podlahy (průhyb).

V případě vysokého lokálního zatížení (např. klavír, posilovací stroje…) je nutné zajistit dostatečné roznesení sil.

Materiály na bázi slámy mají dobré zvukově-izolační vlastnosti, ve skladbě podlahy plní funkci vzduchové neprůzvučnosti, nikoliv však proti přenosu kročejového hluku.

 

Opláštění dřevěné nosné konstrukce montovaných dřevostaveb

Je nejčastější aplikací ekopanelů. Realizace probíhá tak, že se nejprve konstrukce domu opláští z jedné strany ekopanelem, poté se vloží tepelná izolace a opláští se stěna montovaného domu z druhé strany.

Ekopanel má výborné akumulační schopnosti, kterých se využívá právě při aplikaci vnitřního opláštění.

Tepelně izolační schopnost slámové desky šetří peníze, protože do konstrukce stačí vkládat menší tloušťku tepelné izolace.

 

Nadkrokevní izolace

Hlavní předností tohoto použití je ochrana podkrovního prostoru před teplotními výkyvy (především ochrana před letním přehříváním), a tím zajištění tepelného komfortu podkroví.

Nadkrokevní izolace zabraňuje vniknutí slunečního záření do konstrukce.

Ekopanely, jako nadkrokevní izolace, jsou kladeny vedle sebe na nosnou konstrukci krokví, tím se minimalizují tepelné mosty.

Při vhodném návrhu dimenze tepelné izolace a použití nadkrokevní izolace ve střeše lze pomocí tohoto technického řešení přiznat v interiéru podkroví krokve, což může vytvářet zajímavý architektonický prvek.