Systémová řešení

 

 

Systémová řešení za použití Ekopanelu

Systém Ekopanel je vhodný pro realizaci všech typů dřevostaveb (nízkoenergetické, pasivní, nulové i aktivní domy).
Jednotlivá systémová řešení Ekopanelu musí být správně zvolena pro daný typ dřevostavby. Je třeba dbát především na kompletní návrh stavby, který musí být jednotný, tak aby byla zajištěna úplná funkčnost a požadovaná kvalita.

 

Systémové řešení příček

Díky vysoké mechanické odolnosti a pevnosti slaměné desky není nutné zbudovat nosnou konstrukci příčky, pokud nebude požadavkem přenos zatížení z dalších konstrukcí. Jednotlivé desky Ekopanelů je vhodné objednat na potřebnou délku (výšku) příčky. Je důležité, aby Ekopanely nebyly po výšce napojovány a naopak jste je nemuseli na stavbě krátit o pouhé centimetry. Díky tomu je zajištěná vysoká rychlost suché výstavby, minimální prořez materiálu, včetně snadného spojování vruty. Navrhované konstrukce obytných a pobytových staveb musí splňovat platné normové požadavky.

 

Příčka E40 M, tl. 80 + X mm – DOPORUČUJEME

Příčka E1

Instalační příčka pro nenosné účely

Doporučené použití:

 • příčky včetně technických rozvodů a instalací
 • příčky s vyšším požadavkem na zvukovou těsnost (dětský pokoj, koupelna, ložnice…)

Parametry:

 • max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci
 • 2 vrstvy E40 včetně plechového roštu a akustické izolace
 • důležitá objednávka výšky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 3200 mm)
 • akustický útlum 51 dB (X = 50 mm)
 • požární odolnost EI 60 DP3
 
 
Příčka E40 W tl. 80 + X mm

Příčka E40 W

Instalační příčka pro nenosné účely

Doporučené použití:

 • příčky včetně technických rozvodů a instalací
 • příčky rozdělující kterékoliv místnosti v objektu (chodba, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, …)

Parametry:

 • max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci
 • 2 vrstvy E40 na dřevěné konstrukci
 • spára mezi ekopanely vždy podložená stojinou dřevěné konstrukce
 • volba X = 40/60 mm dle zvoleného dřevěného prvku
 • objednávka výšky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 3200 mm)
 
 
Příčka E2 N, tl. 240 mm – DOPORUČUJEME

Příčka E1

vnitřní nosná příčka

Doporučené použití:

 • příčky pro nosné účely a ztužení stavby

Parametry:

 • max. výška příčky dle návrhu nosné konstrukce
 • E60, KVH hranol včetně akustické izolace, E60
 • důležitá objednávka délky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 3200 mm)
 • požární odolnost REI 45 DP3
 
 
Příčka E2 I, tl. 120 + X mm

Příčka E1

instalační samonosná příčka pro nenosné účely

Doporučené použití:

 • příčky včetně technických rozvodů a instalací
 • příčky rozdělující kterékoliv místnosti v objektu (chodba, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, šatna, …)

Parametry:

 • max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci
 • 2 vrstvy E60 včetně dřevěného roštu
 • důležitá objednávka délky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 3200 mm)
 • akustický útlum 40 dB (X = 60 mm)
 
 

 

Příčka E1, tl. 60 mm

Příčka E1

samonosná jednoduchá příčka pro nenosné účely

Doporučené použití:

 • lehké příčky a zástěny
 • koupelna (optické oddělení záchodu)
 • kuchyň (přetažení stěny k lince)
 • oddělení šatny
 • oddělení prostoru pod schody

Parametry:

 • max. výška příčky 2800 mm
 • použití pouze 1 ks E60 na výšku
 • důležitá objednávka délky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 2800 mm)
 • požární odolnost EI 30 DP3
 • akustický útlum 33 dB
 
 
Příčka E2, tl. 120 mm

Příčka E1

samonosná dvojitá příčka pro nenosné účely

Doporučené použití:

 • příčky bez technických rozvodů a instalací
 • příčky rozdělující kterékoliv místnosti v objektu (chodba, kuchyň, obývací pokoj, koupelna, ložnice, šatna, …)

Parametry:

 • max. výška příčky 3200 mm pro standardní aplikaci
 • 2 vrstvy E60
 • důležitá objednávka délky ekopanelů dle výšky příčky na míru (1200 – 3200 mm)
 • akustický útlum 39 dB
 
 
 

Vnitřní obklady konstrukcí

Vnitřní obklad EKO1 – E40

EKO2

vnitřní jednoduché opláštění stávající stěny

Doporučené použití:

 • Svislé opláštění stěny zděných i dřevěných konstrukcí
 • Půdní vestavby, roubenky, sruby, hrázděné konstrukce

Parametry:

 • 1 vrstva E40 na dřevěném roštu
 • Zvyšuje izolační parametry stávající stěny
 • Zlepšuje akustické parametry
 
 
Vnitřní obklad EKO1 – E60

EKO2

vnitřní jednoduché opláštění stávající stěny

Doporučené použití:

 • Svislé opláštění stěny zděných i dřevěných konstrukcí
 • Půdní vestavby, roubenky, sruby, hrázděné konstrukce

Parametry:

 • 1 vrstva E60 na dřevěném roštu
 • Zvyšuje izolační parametry stávající stěny
 • Zlepšuje akustické parametry
 
 
 

Sendvičové konstrukce stěn při stavbě domu

Systém Ekopanel je vhodný pro návrh difuzně otevřených sendvičových konstrukcí. Pokud je požadavkem použití Ekopanelu v jiném typu konstrukce, je třeba dbát na celkový návrh z hlediska difuzních a tepelně technických vlastností jednotlivých materiálů. Navrhované konstrukce obytných a pobytových staveb musí splňovat platné normové požadavky. Ekopanely svými izolačními schopnostmi a celoplošnou aplikací pomáhají překrývat tepelné mosty v konstrukci.

Standardní obvodová stěna EKO3 je navržena pro nízkoenergetické domy, které jsou v našich klimatických podmínkách nejčastěji žádány. Tato stěna vyhovuje z hlediska tepelně izolačních, difuzních i akumulačních vlastností.

 

Obvodová stěna EKO2, tl. 360 mm

EKO2

obvodová nosná konstrukce včetně opláštění z ekopanelu

Doporučené použití:

 • svislé obvodové konstrukce nízkonákladových domů

Parametry:

 • max. výška stěny dle návrhu nosné konstrukce
 • dřevovláknitá deska, KVH hranol včetně tepelné izolace, E60, dřevěný rošt, E40
 • součinitel prostupu tepla U = 0,153 W/m².K
 • požární odolnost REI 120 DP3
 
 

 

Obvodová stěna EKO3, tl. 380 mm

Obvodová stěno EKO3

obvodová nosná konstrukce včetně opláštění z ekopanelu

Doporučené použití:

 • svislé obvodové konstrukce nízkonákladových domů

Parametry:

 • max. výška stěny dle návrhu nosné konstrukce
 • dřevovláknitá deska, E60, KVH hranol včetně tepelné izolace, E60, dřevěný rošt, E60
 • součinitel prostupu tepla U = 0,179 W/m².K
 • fázový posun až 17 hod
 • požární odolnost REI 45 DP3
 
 
 

 

Podhledy a šikminy

Systém Ekopanel je vhodný pro vnitřní opláštění vodorovných a šikmých konstrukcí, tedy pro vytvoření vnitřních podhledů. V kombinaci s tepelnou izolací je zajištěna tepelná stabilita objektu. Ekopanely svými izolačními schopnostmi a celoplošnou aplikací pomáhají překrývat tepelné mosty v konstrukci. Při návrhu skladby již v projektu je třeba dbát na difuzní otevřenost tohoto přírodního materiálu. Navrhované konstrukce obytných a pobytových staveb musí splňovat platné normové požadavky.

Akumulace tepla je zásadní předností, díky které jsou Ekopanely ideálním materiálem pro aplikaci podhledu v podkrovních prostorech. Akumulační schopnost slaměného panelu je využívána v zimě i v létě, přispívá ke snížení nákladů na vytápění a předchází přehřívání podkroví.

 

Šikmina EKO1 – E40, tl. 64 mm – DOPORUČUJEME

Příčka E1

vnitřní jednoduché opláštění šikmin

Doporučené použití:

 • šikmé podhledy stropních a střešních konstrukcí
 • půdní vestavby

Parametry:

 • 1 vrstva E40, dřevěný rošt, tepelná izolace
 • součinitel prostupu tepla U = 0,145 W/m².K (izolant λ=0,039 W/m.K, 240 mm)
 • fázový posun až 8 hod
 • požární odolnost REI 30 DP3
 
 
Šikmina EKO1 – E60, tl. 84 mm

Příčka E1

vnitřní jednoduché opláštění šikmin

Doporučené použití:

 • šikmé podhledy stropních a střešních konstrukcí
 • půdní vestavby

Parametry:

 • 1 vrstva E60, dřevěný rošt, tepelná izolace
 • součinitel prostupu tepla U = 0,141 W/m².K (izolant λ=0,039 W/m.K, 240 mm)
 • fázový posun až 9 hod
 • požární odolnost REI 45 DP3
 
 
Podhled EKO1 – E40, tl. 64 mm – DOPORUČUJEME

Příčka E1

vnitřní jednoduché opláštění stropů

Doporučené použití:

 • vodorovné podhledy stropních a střešních konstrukcí

Parametry:

 • 1 vrstva E40, dřevěný rošt, tepelná izolace
 • součinitel prostupu tepla U = 0,144 W/m².K (izolant λ=0,039 W/m.K, 240 mm)
 • fázový posun až 8 hod
 • požární odolnost REI 30 DP3
 
 
Podhled EKO1 – E60, tl. 84 mm

Příčka E1

vnitřní jednoduché opláštění stropů

Doporučené použití:

 • vodorovné podhledy stropních a střešních konstrukcí

Parametry:

 • 1 vrstva E60, dřevěný rošt, tepelná izolace
 • součinitel prostupu tepla U = 0,140 W/m².K (izolant λ=0,039 W/m.K, 240 mm)
 • fázový posun až 9 hod
 • požární odolnost REI 45 DP3
 
 
 

Konstrukce podlah

Ekopanely díky své vysoké plošné hmotnosti zajistí důležité přitížení podlahy v patře, plní tedy funkci vzduchové neprůzvučnosti podlahové (stropní) konstrukce. Aplikace Ekopanelu musí být vždy na celoplošnou konstrukční vrstvu (např. prkenný záklop, záklop z OSB, …). Podlaha z Ekopanelu je ihned po svém položení pochůzná. Ekopanel nesmí být aplikován těsně pod finální nášlapnou vrstvu podlahy. Vždy je nutné uvažovat vhodnou roznášecí vrstvu pod zvolenou nášlapnou vrstvu podlahy. V neposlední řadě je třeba dbát na celkový návrh skladby podlahové konstrukce, který vychází již z projektu. Materiály na bázi slámy mají dobré zvukově-izolační vlastnosti, ve skladbě podlahy plní funkci vzduchové neprůzvučnosti, nikoliv však proti přenosu kročejového hluku. Tento zvuk je standardně tlumen lehkých pružným materiálem (dřevovláknitá deska měkká, podlahová minerální vata, …), který se běžně vkládá mezi roznášecí vrstvu podlahy a Ekopanel.

Suchá skladba podlahy v přízemí je další možností, kde se dají využít kladné vlastnosti Ekopanelu. Slaměná deska v návrhu konstrukce plní akumulační vlastnost oproti jiným deskovým materiálům, tím pádem kladně působí na pocitovou teplotu podlahové konstrukce a její tepelnou stabilitu. Ekopanely svými izolačními schopnostmi a celoplošnou aplikací pomáhají překrývat tepelné mosty v navržené konstrukci. Navrhované konstrukce obytných a pobytových staveb musí splňovat platné normové požadavky.

Hmotnost suché skladby podlahy bývá podstatně nižší než mokrá varianta v kombinaci s betonem/anhydritem.

 

Horní záklop střešní nosné konstrukce – nadkrokevní izolace

Ekopanel v kombinaci se standardní nadkrokevní izolací (min. tl. 20 cm) může tvořit vhodnou skladbu pro šikmou/plochou střešní konstrukci s pohledovými nosnými prvky. Aplikace Ekopanelu je možná přímo na nosnou konstrukci s překrytím spár pro zajištění požární odolnosti a zamezení průhybu desky. Hlavní předností je ochrana podstřešního prostoru před přehříváním a naopak tepelná stabilita v zimním období. V podkroví bude tak zajištěno příjemné vnitřní klima pro jeho obyvatele s pohledovými prvky v interiéru. Ekopanely svými izolačními schopnostmi a celoplošnou aplikací pomáhají překrývat tepelné mosty v konstrukci. Při návrhu skladby již v projektu je třeba dbát na difuzní otevřenost tohoto přírodního materiálu. Navrhované konstrukce obytných a pobytových staveb musí splňovat platné normové požadavky.