Projekty OPPIK

 

Naše společnost EKOPANELY SERVIS s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:

Podpora exportních příležitostí – zahraniční výstavy 2017 – 2019:
Název projektu: “Rozšíření exportní činnosti firmy EKOPANELY SERVIS s.r.o. na evropském trhu 
Č. projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008046

Předmětem projektu je účast naší firmy na sedmi mezinárodních zahraničních veletrzích v letech 2017 – 2019. Zúčastnili jsme se veletrhů Bauen&Wohnen v Salburgu v únoru 2017, veletrhu Budma v Poznani (Polsko) také v únoru 2017. Dále jsme podpořili našeho partnera v Bulharsku účastí na veletrhu Bulgaria Building week v březnu 2017. Další tři veletrhy jsme absolvovali v roce 2018 (Klimahouse Toscana 2018 v italském Firenze, Bauen&Energie Wien 2018 ve Vídni, ESTBuild 2018 v estonském Talinnu). Posledním a zároveň největším veletrhem v rámci projektu byl veletrh Bauen & Energie ve Vídni v roce 2019. Cílem projektu je podpořit exportní příležitosti zejména na evropském trhu, prezentovat se na nejvýznamnějších akcích v oboru a navázat nové obchodní příležitosti.

 

Inovační vouchery:

Název projektu: Inovační voucher 1 – EKOPANELY SERVIS s.r.o.

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0011403

Cílem projektu je ověření parametrů vzduchové neprůzvučnosti aplikací EKOPANELU E40 akreditovanou laboratoří.

Název projektu: Využití technologického odpadu při výrobě stavebních ekopanelů ze zemědělské biomasy

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010751

Cílem projektu je vyřešit v jednotlivých místech vzniku technologického odpadu jeho sběr, zpracování a jeho využití.

Název projektu: Inovační voucher výzva III_požární odolnost

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014439

Cílem projektu je ověření parametrů požární odolnosti na nosné obvodové stěně EKO 2 z ekopanelů a na nenosné stěně E2 M z ekopanelů včetně měření radiace akreditovanou zkušebnou.

Dotace OPPIK

Voucher - Požární odolnost