Použití

 

Značení desek ze slámy - Ekopanel

Ekopanel je určen k montáži samonosných příček, podhledů a k opláštění veškerých typů dřevostaveb (nízkoenergetické domy, pasivní, nulové i aktivní domy, apod.). Použít ho lze všude, kde potřebujete dosáhnout rychlé a jednoduché výstavby z kvalitního přírodního materiálu. Jeho další možné využití je do podlah nebo jako nadkrokevní izolace.

 

Povrchová úprava interiéru

Ekopanely je nutné vždy povrchově upravit. Je třeba dbát na výběr povrchové úpravy z hlediska parobrzdné složky, která je touto aplikací vytvářena. Velmi důležitá je penetrace podkladu před aplikací vybrané povrchové úpravy z hlediska savosti povrchu (povrch je recyklovaný papír). Běžnou povrchovou úpravou Ekopanelu je aplikace flexibilního lepidla v kombinaci s vápenocementovými  štuky v běžných prostorách a obklady v prostorech sociálního zázemí. Další variantou je aplikace i tenkovrstvé sádrové omítky, nikoliv však stříkané! Přírodní povrchové úpravy mohou být hliněné omítky, vnitřní obklady dřevem či aplikace stěnové tapety, aj.

Povrchovým úpravám je však důležité věnovat maximální pozornost. Začít byste měli výběrem vhodných přípravků. V případě, že zvolíte jiného než námi doporučeného výrobce, pečlivě prostudujte dostupné informace o vybraných prostředcích nebo ještě lépe se rovnou obraťte na odborného konzultanta výrobce. Ten by měl být schopen vybrat vhodné ekvivalenty námi doporučovaných systémů povrchových úprav. Povrchové úpravy vám samozřejmě můžeme nabídnout přímo s dodávkou ekopanelů na vaši stavbu montovaného domu, čímž vám usnadníme výběr a dopravu všech materiálů.

Povrchová úprava exteriéru

Vnější povrchové úpravy mohou být dvojího druhu: fasádní systémy či obkladové materiály.

Nejčastějším řešením jsou moderní kontaktní fasádní systémy vhodné pro difuzně otevřené konstrukce na bázi silikon-silikátových směsí, které jsou prodyšné a přitom nepropouští vlhkost (např. JUB, WEBER). Povrchovým úpravám je však důležité věnovat maximální pozornost. Začít byste měli výběrem vhodných přípravků. V případě, že zvolíte jiného než námi doporučeného výrobce, pečlivě prostudujte dostupné informace o vybraných prostředcích nebo ještě lépe se rovnou obraťte na odborného konzultanta výrobce. Ten by měl být schopen vybrat vhodné ekvivalenty námi doporučovaných systémů povrchových úprav. Povrchové úpravy vám samozřejmě můžeme nabídnout přímo s dodávkou ekopanelů na vaši stavbu montovaného domu, čímž vám usnadníme výběr a dopravu všech materiálů.

 

 

Příčky

Příčky patří mezi nejrozšířenější aplikace ekopanelů při rekonstrukci domu. Díky vysoké mechanické odolnosti a pevnosti slaměné desky není nutné zbudovat nosnou konstrukci příčky, a proto uspoříte až 15% nákladů na materiál. Ekopanely je možné objednat již upravené na potřebnou délku a tím nevznikají velké zbytky při řezání a dořezávání. Spolu s a velmi jednoduchým systémem kotvení a spojováním ekopanelů zaručujeme nenáročnost a především vysokou rychlost výstavby příčky.

Doporučujeme provádět zdvojené příčky z důvodu vyššího akustického útlumu, instalační příčky pro jednodušší vedení elektro a TZB rozvodů a pro snadnější montáž zárubní. U ekopanelů se nevyžaduje, aby elektrické kabely měly dvojité krytí. Neprůzvučnost dvojité příčky bez povrchových úprav je 45dB, a ta se vyrovná 50cm široké stěně z porobetonu Ytong Theta. Výstavba příčky z ekopanelu je prováděna suchou cestou, jednoduše (svépomocí) a rychle, na rozdíl od příčky zděné.

 

Podhledy a půdní vestavby

Další oblíbená aplikace ekopanelů je v podhledech a šikminách podkroví novostaveb. Pokud jsou vazba a stropnice stavby v osové vzdálenosti 800mm a v rovině, je možné montovat ekopanely přímo na ně. Pokud to tak není, podložením a připevněním vyrovnávacího roštu na trámy se rychle připraví požadovaný podklad. Pro realizaci podhledů z ekopanelu doporučujeme použití panelů šířky 800mm a menších délek kvůli snadnější manipulaci.

Akumulace tepla je zásadní vlastností, pro kterou jsou ekopanely vhodné pro výstavbu v podkrovních prostorách. V létě si místnost udrží chlad získaný v noci až do večerních hodin. V zimě se naopak místnost přes den naakumuluje vytápěním a teplo si udrží až do rána. Tento mechanizmus zajišťuje v podkrovních místnostech stabilní teplotu bez větších výkyvů. OSB desky nebo sádrokarton takové akumulační schopnosti nemají.

Ekopanely svými izolačními schopnostmi pomáhají celoplošně překrývat tepelné mosty, způsobené dřevěnou nosnou konstrukcí, kotvením anebo nesouvislou vrstvou tepelné izolace. Sádrokarton jako takový prakticky tepelně neizoluje a montuje se na složitou kovovou konstrukci, kde naopak chyba snadno může zapříčinit únik tepla. Dalšími nevýhodami půdních vestaveb ze sádrokartonu je vysoká prašnost při její realizaci a difuzní uzavřenost celé konstrukce, což nepříznivě ovlivňuje vnitřní klima a tak i zdraví svých obyvatel.

 

Podlahy

Podlaha z ekopanelů má několik výhod oproti klasickým betonovaným. Za prvé je ihned po svém položení pochozí bez nutnosti dalších úprav, a to i při kladení ekopanelu na stropnice. Beton má dlouhou dobu zrání a celá konstrukce podlahy je velmi těžká. Komplikované je také vrstvení takové podlahy. Díky snadnému opracování ekopanelu pomocí běžného ručního nářadí a kotvení na konstrukci vruty je zbudování podlahy z ekopanelů snadnější a rychlejší. Ekopanely vám dodáme již upravené na potřebnou délku a tím minimalizujete odpad a snížíte náklady. Při realizaci podlahy je ovšem nutné uvážit způsob zatěžování takto vytvořené podlahy (průhyb). V případě vysokého lokálního zatížení (např. klavír, posilovací stroje,…) je nutné zajistit dostatečné roznesení sil.

 

Obvodová konstrukce stěn

Při stavbě domů jsou ekopanely především využívány ke tvorbě sendvičových konstrukcí stěn. Vhodné jsou do nízkoenergetických a pasivních rodinných domů a dřevostaveb. Standardní stěna z ekopanelů se skládá z první vnější vrstvy ekopanelů, z interiéru vložené tepelné izolace v požadované tloušťce, druhé celistvé izolační vrstvy ekopanelů, instalační mezery a třetí vrstvy ekopanelů. Takto vytvořený sendvič při tloušťce izolace min. 140mm splňuje požadavky nízkoenergetického domu a je difúzně otevřený.

Panelový stavební systém Ekopanely s jednoduchým kotvením a spojováním zaručuje nenáročnost a především rychlost výstavby těchto obvodových stěn. Ekopanely vám dodáme již upravené na potřebnou délku a tím minimalizujete odpad a snížíte náklady. Plocha ekopanelu určeného na oplašťování se pohybuje kolem 3m² a jeho instalace zabere řádově minuty.

Další výhodou této konstrukce stěn jsou tepelně-izolační schopnosti ekopanelů, které pomáhají celoplošně překrývat tepelné mosty v obvodové konstrukci způsobené dřevěnou nosnou konstrukcí, kotvením anebo nesouvislou vrstvou tepelné izolace. To nelze očekávat od sádrokartonu a sádrovláknitých desek, které prakticky tepelně neizolují, a kde naopak jejich chybnou aplikací často vznikají úniky tepla. Akumulační schopnosti ekopanelů použitých v obvodových stěnách stabilizují teplotu interiérů objektu v letních měsících a spoří náklady na vytápění v zimním období.

Díky vláknitému charakteru slámy jsou stěny domu z ekopanelů propustné pro vodní páru. Lze je bez problémů použít v difúzně otevřených konstrukcích. Při zvýšené vlhkosti vzduchu absorbují ekopanely vlhkost do vnitřní pórovité struktury slaměných vláken a při jejím snížení ji naopak pozvolna uvolňují do okolního prostředí. Tento mechanismus příznivě ovlivňuje vlhkostní mikroklima v interiéru, zejména v zimním období, kdy se vytápěním snižuje vlhkost vzduchu uvnitř objektu.