Způsoby opracování

 

Způsoby opracování ekopanelu

 

Řezání

Pomocí kotoučové nebo přímočaré pily lze snadno ekopanel upravit do potřebných rozměrů a tvarů. Pro krácení ekopanelu doporučujeme využívat pilový kotouč s vidiovým plátkem průměru 250 mm, střídavé zuby 32 ks – doporučujeme na něm provést šraňkování (kotouč zajistíme a dodáme dle vašeho požadavku – stačí jen sdělit požadovaný průměr kotouče).

 

Úprava řezných hran

Veškeré řezané hrany polepte námi dodávanou samolepicí páskou šíře 100 mm. Podélný řez polepte pruhem lepenky a příčný řez několika překrývajícími se pruhy lepenky.

 

Drážkování

Ekopanel lze drážkovat podélně po celé jeho délce. Drážky proveďte kotoučovou pilou pod úhlem 45°. V příčném směru desky nesmí délka drážky přesahovat 30 cm.

 

Výřezy pro elektroinstalaci, krabičky, kabely

Otvory pro elektroinstalační krabice vyřízněte speciálním vykružovacím vrtákem o průměru 73 mm, který zakoupíte v naší firmě. Otvor po vyvrtání v průměru 73 mm je přesně připravený pro vložení univerzální krabice do dutých stěn (typ KU 68 LD, KPRL 68-70 LD). V případě, že požadujete několik krabic vedle sebe, můžete využít i variantu univerzálních krabic do dutých stěn (KP 64 LD), který se předvrtává speciálním vykružovacím vrtákem o průměru 68 mm. Tím splníte požadavky pro elektroinstalace v systému Ekopanel.

Vedení elektroinstalace po povrchu Ekopanelu či v instalační mezeře je provedeno elektrokabelem CYKY (běžný kabel s trojí ochranou)
 
V případě zafrézování či prostupu elektrokabelu do Ekopanelu nutno dodržet zásady pro vedení elektroinstalace v hořlavých materiálech třídy reakce na oheň E.
– použití protipožárního kabelu 
– vedení elektroinstalace v chráničce s třídou reakce na oheň min. A1

 

Šroubování

Vruty šroubujte elektrickým šroubovákem nebo použijte vrtačku opatřenou šroubovacím nástavcem. Nepředvrtávejte! Při montování do dřevěné konstrukce používejte vruty 5×100 mm s podložkou EP-P1. Zvolte vhodný dotahovací moment tak, aby podložka neprotrhávala třívrstvý recyklovaný papírový karton. Pro upevňování stěnových spon UNI užijte vruty 4×50 mm.