Pracovní postupy

 

Příčky

Zaměření

Vytyčte polohu příčky na podlaze, stěně i podhledu, včetně dveřního otvoru.

Podklad a příprava

Veškeré příčky zakládejte na dřevěný hranol ukotvený do základové desky.

Instalace

První varianta realizace příčky je pomocí stěnových spon UNI, které se šroubují do dřevěného hranolu, stěny a podhledu. Následně se vloží ekopanel a přikotví k připraveným sponám. Navazující ekopanel se kotví analogicky.

Druhá varianta realizace příčky je pomocí vrutů EP 5x100mm. Ekopanel vložíme do vytyčeného prostoru a vždy dvojicí vrutů do kříže panel ukotvíme do dřevěného hranolu, stěny i podhledu. Navazující ekopanel se kotví analogicky.

Případné spáry se mohou dotěsnit vložením komprimačních izolačních pásků, nebo nízkoexpanzní montážní pěnou.

Užitečné informace a nákresy najdete v technickém listě v PDF (Technický list v PDF).

Pracovní postupy ekopanel

 

Podhledy a půdní vestavba

Izolace půdní vestavby

Používají se prodyšné materiály z minerálních vláken, které se vkládají do nosné konstrukce. Tloušťku vrstvy izolace je nutno volit na celkově požadovaný tepelný odpor konstrukce.

Příprava a instalace

Při použití ekopanelu jako vodorovného či šikmého podhledu, je nutné dodržet následující pracovní postup. Dbejte na rovinnost podkladu, tzn. vyrovnejte dřevěným roštem á 800mm.

  • ekopanely montujte rovnoběžně s dřevěným roštem,
  • používejte vruty EP 5x100mm s podložkou EP-P1,
  • dodržujte doporučené množství vrutů na m2 a jejich max. vzdálenost,
  • dbejte na kvalitu povrchových úprav.

Půdní vestavby s ekopanelu

 

Obklady nosné konstrukce

Ekopanel lze využít při stavbách k opláštění dřevěné nosné konstrukce. Při výstavbě rodinného domu obkládejte ekopanelem tyto konstrukce v následujícím sledu:

  • předpoklad: ukotvená nosná konstrukce příčky do základové desky,
  • vložit ekopanel z jedné strany a přikotvit ho pomocí vrutů EP 5x100mm s podložkou EP-P1 k nosné konstrukci,
  • z druhé strany vložíme tepelnou izolaci příslušné tloušťky mezi sloupky konstrukce,
  • vložit ekopanel z druhé strany a přikotvit ho pomocí vrutů EP 5x100mm s podložkou EP-P1 k nosné konstrukci.

Užitečné informace a nákresy najdete v technickém listě, který je ke stažení ve formátu PDF (Technický list v PDF).

 

Domy a jiné stavby

Standartní stěna z ekopanelů se skládá z první vnější vrstvy ekopanelů, z interiéru vložené tepelné izolace v požadované tloušťce, druhé celistvé izolační vrstvy ekopanelů, instalační mezery a třetí vrstvy ekopanelů. Takto vytvořený sendvič při tloušťce izolace minimálně 140mm splňuje požadavky nízkoenergetického domu.

Užitečné informace a nákresy najdete v technickém listě, který je ke stažení ve formátu PDF (Technický list v PDF).

 

Stáhněte si montážní návody v PDF