Prohlášení k požáru stavby v Oznici

Posted by ekopanely in Aktuality 29 Led 2015

Zaznamenali jsme informaci v mediích ohledně požáru stavby v obci Oznice. Na základně informací požárních jednotek z místa zásahu a naší osobní návštěvy se ohrazujeme proti nepravdivým a zavádějícím informacím zveřejněných v dnešních médiích popisujících požár. Oproti informacím, kdy média nepřesně uvádějí použití “slámových desek” v místě požáru byla ve skutečnosti jako izolace použita uvnitř sendvičové stěny volně ložená sláma. Tento způsob izolace je zcela odlišný od principů konstrukce našeho certifikovaného výrobku ekopanely, kde je sláma lisovaná pod vysokým tlakem do pevného jádra tzn. je zamezeno přístupu vzduchu v případě zahoření (více video nebo web). Z těchto důvodů je podobná tragédie jaká se stala v obci Oznice při použití našeho výrobku zcela vyloučena.