Přestavba stodoly ve Veličné (SK)

 
O realizaci

Přestavba stodoly na velkorysý rodinný dům ve Veličné na Slovensku.

rok výstavby: 2017 – 2020

Jde o jedinečnou stavbu svojí zachovalostí a rozměry. Stodola byla vždy využívaná jen na hospodářské účely. Snahou bylo v maximální míře zachovat krásnou konstrukci, a co nejméně jí upravit.

Autorka návrhu přestavby ing. arch. Eliška Turanská (https://eliskaturanska.wixsite.com/eliska-turanska)

Preto sa stavba rodinného domu riešila ako vstavaný, staticky celkom nezávislý objekt. Niektoré konštrukčné prvky prechádzajú cez interiér, ale principiálne je stodola druhou “obálkou” domu.

Pristavané krídlo je novostavba na mieste pôvodného, niektoré materiály (ako pohľadové tehly) boli použité z pôvodnej stavby. V samotnom humne pôdorys rodinného domu na južnej strane ustupuje a tvorí tak priestor na terasu vnútri humna. Všetky výplňové drevené dosky boli demontované, vyčistené, zrepasované a vrátené späť v pôvodnej alebo upravenej podobe (natočené o 90 stupňov ako lamely, či prevŕtané aby cez ne presvitalo svetlo).

Faktor, ktorý veľmi ovplyvnil prevádzku v dome, bol okrem želaní budúcich obyvateľov aj spôsob akým sa bolo treba vyhnúť existujúcim konštrukčným prvkom stodoly prechádzajúcim cez interiér. Kvôli nim sa na niektorých miestach konštrukčná výška dostáva do nezvyčajne veľkých výšok. To však umožňuje presvetliť interiér pomocou výnimočne vysokých presklení a tak sa z tmavej stodoly bez okien stáva presvetlený dom s množstvom denného svetla bez dramatických zásahov do vonkajšieho vzhľadu stodoly.

Konštrukčne ide o klasickú stĺpikovú drevostavbu s prírodnými izolačnými a stavebnými materiálmi akými sú napríklad Ekopanely.

Přestavba stodoly na velkorysý rodinný dům ve Veličné na Slovensku.

rok výstavby: 2017 – 2020

Jde o jedinečnou stavbu svojí zachovalostí a rozměry. Stodola byla vždy využívaná jen na hospodářské účely. Snahou bylo v maximální míře zachovat krásnou konstrukci, a co nejméně jí upravit.

Autorka návrhu přestavby ing. arch. Eliška Turanská (https://eliskaturanska.wixsite.com/eliska-turanska)

Preto sa stavba rodinného domu riešila ako vstavaný, staticky celkom nezávislý objekt. Niektoré konštrukčné prvky prechádzajú cez interiér, ale principiálne je stodola druhou “obálkou” domu.

Pristavané krídlo je novostavba na mieste pôvodného, niektoré materiály (ako pohľadové tehly) boli použité z pôvodnej stavby. V samotnom humne pôdorys rodinného domu na južnej strane ustupuje a tvorí tak priestor na terasu vnútri humna. Všetky výplňové drevené dosky boli demontované, vyčistené, zrepasované a vrátené späť v pôvodnej alebo upravenej podobe (natočené o 90 stupňov ako lamely, či prevŕtané aby cez ne presvitalo svetlo).

Faktor, ktorý veľmi ovplyvnil prevádzku v dome, bol okrem želaní budúcich obyvateľov aj spôsob akým sa bolo treba vyhnúť existujúcim konštrukčným prvkom stodoly prechádzajúcim cez interiér. Kvôli nim sa na niektorých miestach konštrukčná výška dostáva do nezvyčajne veľkých výšok. To však umožňuje presvetliť interiér pomocou výnimočne vysokých presklení a tak sa z tmavej stodoly bez okien stáva presvetlený dom s množstvom denného svetla bez dramatických zásahov do vonkajšieho vzhľadu stodoly.

Konštrukčne ide o klasickú stĺpikovú drevostavbu s prírodnými izolačnými a stavebnými materiálmi akými sú napríklad Ekopanely.