Několik pojmů z oblasti dřevostaveb a montovaných domů

Posted by ekopanely in Napsali o nás 08 Srp 2014

Nízkoenergetické dřevostavby, nízkoenergetické montované domy

Princip výstavby energeticky úsporných objektů pochází z německy mluvicích zemí, kde vznikla myšlenka zabývat se snižováním provozních nákladů, především na vytápění, promyšleným způsobem výměny vzduchu (dnes známé jako rekuperace – rekuperační jednotka).

Nízkoenergetické domy (vzhledem k požadovaným vlastnostem nejčastěji dřevostavby) jsou považovány za nízkoenergetické pokud dosahují roční měrné potřeby tepla na vytápění do 50kWh/(m2a) (dle ČSN 730540:2). Jsou kombinací výborně zkombinovaných stavebních materiálů, tepelně-izolačních výplňových otvorů a fungující vzduchotechniky.

Všechny tyto technické nutnosti, které jsou spojené s realizací nízkoenergetického domu, jsou ale vykoupené sníženými náklady na provoz celého objektu.

Pasivní dřevostavby

Další samostatnou kapitolou energeticky úsporného stavění je pasivní dům. Tyto domu mají roční měrnou potřebu tepla na vytápění do 15kWh/(m2a) (dle ČSN 730540:2). Tato hodnota ovšem není jediná, která je potřebná pro splnění parametrů pro pasivní dům. Důležitou podmínkou pro výstavbu pasivního domu je dán celkovou neprůvzdušností budovy (pro pasivní dům to je hodnota n50 0,6 1/h a zároveň celkové množství primární energie potřebné pro provoz budovy (vytápění, ohřev teplé vody + potřeba elektrické energie pro spotřebiče a osvětlení) nesmí přesáhnout hodnotu 120kWh/(m2a).

Těchto parametrů pro pasivní dům je relativně obtížné dosáhnout, proto lze za pasivní dům považovat dům, který se těmto hodnotám blíží. Konkrétní vyčíslení tohoto typu domu není stanoveno, ale dům dosahující hodnot do 20kWh/(m2a) lze za pasivní považovat.
Realizace pasivní dřevostavby

Realizace pasivního domu vyžaduje promyšlený projekt, který celkově zahrnuje vhodnou orientaci objektu na pozemku (využití solárních zisků), vhodným zvolením tvaru objektu (minimalizace ochlazovaných ploch), výbornými vlastnostmi výplňových otvorů (včetně vhodným cloněním – nejlépe vnější žaluzie; v létě zabraňují přehřívání objektů a v zimě naopak chladnutí), dále je to vynikající volba stavebního materiálu z minimalizací tepelných mostů. Dalším velmi důležitým faktorem funkčního návrhu pasivního domu, je kvalitně promyšlená funkce vzduchotechniky. Ale co je v těchto pasivních domech klíčem k úspěchu je chování obyvatel. V pasivním domě je nutné naučit se žít, aby opravdu splnil to, co od něj stavebník očekává.

Nulové domy – energeticky nejnáročnější domy

Mezi technicky nejnáročnější kategorií energeticky úsporných domů patří nulový dům. Do této kategorie domů lze zařadit dům sroční měrnou potřebou tepla na vytápění do 5kWh/(m2a). Dosažení tohoto standartu je ovšem technicky velmi náročné, proto se tyto nulové domy vyskytují jen zřídka. Kombinuje také vhodnou volbu přírodních podmínek.